Personvernregler

Erklæring om datavern i henhold til personvernforordningen

Ansvarshavendes navn og adresse

Ansvarshavende i betydning av personvernforordningen og andre nasjonale lover om datavern i medlemslandene og andre datavernrettslige bestemmelser er:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Tyskland]

E-post: [email protected]

Direktør: Maximilian von Schorlemer;

Kommersiell registreringsnummer: HRB 186819 B; MVA Reg No: DE314892085

 

1. Generelt om databehandling

1.1. Omfanget av behandlingen av personrelaterte data

Vi samler og bruker personrelaterte data fra våre brukere prinsipielt kun i den utstrekning dette er nødvendig for å kunne sette opp en funksjonsdyktig nettside og for våre innhold og tjenester. Innsamling og bruk av våre brukeres personrelaterte data skjer regulært kun etter brukerens samtykke. Et unntak gjelder i tilfeller der et forutgående samtykke av faktiske grunner ikke er mulig, og behandlingen av data er tillatt etter loven.

Personrelaterte data blir kun samlet inn når du gir dem frivillig i forbindelse med din bestilling. Uten ditt samtykke bruker vi de data du har gitt oss utelukkende for å oppfylle og avvikle din bestilling. Når avtalen er fullstendig avviklet og kjøpesummen fullstendig betalt, blir dine data sperret for videre bruk, og slettet etter skatte- og handelsrettslige oppbevaringsfrister, hvis du ikke uttrykkelig har samtykket i videre bruk av dine data.

1.2. Avsløring av personlige data

Vi vil ikke gi dine personlige data videre til andre – med unntak av og i den utstrekning det er angitt i denne erklæringen om personvern, – hvis du ikke har virksomt samtykket i avsløring av data eller vi er berettiget eller forpliktet til å avsløre data på grunnlag av lovbestemmelser og/eller påbud fra myndigheter eller domstoler. Dette kan særlig omfatte å gi informasjon i forbindelse med strafferettslig forfølgning, for å avverge farer eller forsvare åndsverksrettigheter.

1.3. Lovhjemmel for behandling av personrelaterte data

I den utstrekning vi innhenter et samtykke fra den involverte personen til behandling av personrelaterte data, er EU personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a lovhjemmel.
Ved behandling av personrelaterte data som er nødvendige for å oppfylle avtalen der avtalepart er den involverte personen, er personvernforordningens art. 6, 1. ledd bokstav b lovhjemmel. Dette gjelder også for behandlingsprosesser som er nødvendige for å gjennomføre tiltak før avtalen sluttes. I den utstrekning en behandling av personrelaterte data er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vårt foretak er undergitt, er personvernforordningens art. 6, 1. ledd bokstav c lovhjemmel.
For det tilfellet at livsviktige interesser til den involverte personen eller en annen naturlig person gjør en behandling av personrelaterte data nødvendig, er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav d lovhjemmel.
Når behandlingen er nødvendig for å ivareta vårt foretaks eller en annens berettigede interesse, og når den involvertes interesser, grunnrettigheter og grunnleggende friheter ikke veier tyngre enn førstnevnte interesse, er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f lovhjemmel for behandlingen.

1.4. Sletting av data og lagringstid

Den involverte personens personrelaterte data blir slettet eller sperret så snart formålet for lagringen bortfaller. En lagring kan dessuten skje når dette er fastlagt av europeiske eller nasjonale lovgivere i unionsrettslige forordninger, lover eller andre forskrifter som den ansvarshavende er undergitt. Data blir også sperret eller slettet når en sperrefrist som er foreskrevet av de nevnte normene utløper, hvis det ikke er nødvendig å lagre dataene videre for en avtaleslutning eller oppfyllelse av en avtale.

2. Nettsidens tilgjengelighet og oppsett av loggfiler

2.1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Hver gang vår internettside blir hentet opp, registrerer vårt system automatisk data og opplysninger fra computersystemet på den datamaskinen som henter opp.

Følgende data blir da innsamlet:

1. Opplysninger om weblesertype og anvendt versjon
2. Brukerens operativsystem
3. Brukerens leverandør av internettjenester
4. Brukerens IP-adresse
5. Dato og klokkeslett for tilgangen
6. Nettsider som brukerens system kommer til vår internettside fra
7. Nettsider som hentes opp av brukerens system over vår nettside

Loggfilene inneholder IP-adresser og andre data som muliggjør tilordning av en bruker. Dette kan for eksempel være tilfelle når lenken til nettsiden som brukeren kommer til internettsiden fra, eller lenken til nettsiden som brukeren veksler til, inneholder personrelaterte data.

Disse data blir også lagret i loggfilene i vårt system. Dette gjelder ikke brukerens IP-adresser eller andre data som muliggjør en tilordning av brukerens data. Disse data blir ikke lagret sammen med brukerens andre personrelaterte data.

2.2. Lovhjemmel for databehandlingen

Lovhjemmel for forbigående lagring av data og loggfiler er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.

2.3. Databehandlingens formål

En forbigående lagring av IP-adressen i systemet er nødvendig for å muliggjøre levering av nettsiden til brukerens datamaskin. For dette må brukerens IP-adresse være lagret så lenge økten varer.

Lagringen i loggfiler skjer for å sikre nettsidens funksjonsevne. Dessuten tjener dataene til å optimere nettsiden og garantere at våre informasjonstekniske systemer er sikre. En evaluering av dataene for markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenhengen.

I disse formålene ligger også vår berettigede interesse av databehandlingen i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.

2.4. Lagringens varighet

Data blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med å innsamle dem. Når det gjelder registrering av data for å stille nettsiden til rådighet, er dette tilfelle når den respektive økten er avsluttet.

Når data blir lagret i loggfiler, er dette tilfelle senest etter syv dager. Lagring som går ut over dette er mulig. I dette tilfellet blir brukerens IP-adresser slettet eller fremmedgjort, slik at det ikke lenger er mulig å tilordne den kunden som henter opp.

2.5. Mulighet for innsigelser og fjerning

Registrering av data for å stille nettsiden til rådighet og lagring av data i loggfiler er tvingende nødvendig for driften av internettsiden. Innsigelser fra brukerens side er derfor ikke mulig.

3. Bruk av informasjonskapsler

3.1.1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen (analyse surfeadferd)

På vår nettside bruker vi informasjonskapsler som muliggjør en analyse av brukerens surfeadferd. Data kan overføres på denne måten:

1. Innlagte søkeord
2. Hvor ofte sider hentes opp
3. Bruk av nettsidefunksjoner

De av brukerens data som innsamles på denne måten, pseudonymiseres med tekniske foranstaltninger. Dermed er det ikke lenger mulig å tilordne data til den brukeren som henter opp. Disse data blir ikke lagret sammen med andre personrelaterte data for brukeren.

3.1.2. Beskrivelse og omfang av databehandlingen (handlekurvfunksjoner)

Noen informasjonskapsler blir værende i din datamaskin og gjør det mulig for oss å gjenkjenne din datamaskin når du besøker oss neste gang (varige informasjonskapsler). Våre partnere har ikke lov til å behandle eller bruke personrelaterte data over vår nettside ved hjelp av informasjonskapsler. De fleste weblesere aksepterer informasjonskapsler som standard. I sikkerhetsinnstillingene kan du tillate eller forby midlertidige og lagrede informasjonskapsler uavhengig av hverandre. Når du deaktiverer informasjonskapsler, er muligens noen funksjoner på vår nettside ikke tilgjengelige, noen nettsider blir muligens ikke vist riktig. Midlertidige informasjonskapsler må aksepteres for å kunne bruke vår handlekurv! De data som er lagret i våre informasjonskapsler blir ikke knyttet sammen med dine personlige data (navn, adresse osv.). Uten ditt uttrykkelige samtykke vil vi ikke knytte de data som er lagret i våre informasjonskapsler sammen med dine personlige data (navn, adresse osv.).

3.2. Datainnsamling ved bruk av Google Analytics

Vår nettside bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. Google Analytics bruker såkalte „Cookies“. Dette er tekstfiler som blir lagret i din computer og gjør det mulig å analysere din bruk av nettsiden. For eksempel registreres opplysninger om operativsystem, webleser, din IP-adresse, den nettsiden du nettopp har hentet opp (Referrer-URL) og dato og klokkeslett for besøket på vår nettside. De opplysningene om bruken av vår nettside som settes opp med denne tekstfilen, blir overført til en server for Google i USA og lagret der. Google bruker disse opplysningene til å evaluere din bruk av vår nettside, for å sette sammen rapporter for nettsideoperatørene om nettsideaktiviteten, og for å fremskaffe flere tjenesteytelser som er forbundet med nettsidebruken og internettbruken. Hvis det er foreskrevet ved lov eller så langt andre behandler disse data etter oppdrag fra Google, gir Google disse opplysningene også videre til andre. Denne bruken skjer anonymisert eller pseudonymisert. Flere opplysninger om dette finner du direkte hos Google Klikk her.

3.3. Lovhjemmel for databehandlingen

Lovhjemmel for behandlingen av personrelaterte data ved bruk av informasjonskapsler er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.

3.4. Databehandlingens formål

Bruken av informasjonskapsler for analyse skjer for å forbedre kvaliteten og innholdet på vår nettside. Med informasjonskapsler for analyse får vi vite hvordan nettsiden blir brukt, og kan dermed stadig optimere vårt tilbud.
I disse formålene ligger også vår berettigede interesse i å behandle personrelaterte data i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.

3.5. Lagringens varighet, mulighet for innsigelser og fjerning

Informasjonskapsler blir lagret på brukerens datamaskin og overført derfra til vår side. Dermed har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i din webleser kan du deaktivere eller innskrenke overføring av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan til enhver tid slettes. Dette kan skje automatisk. Når informasjonskapsler for vår nettside blir deaktivert, kan muligens ikke alle funksjonene på nettsiden brukes mer i fullt omfang.
Overføring av flash cookies kan ikke forhindres med innstillinger i webleseren, men ved å endre innstillingen av Flash Player.

4. Nyhetsbrev

4.1. Beskrivelse og omfang av databehandling

Du kan abonnere på et gratis nyhetsbrev på vår nettside. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, blir data fra inntastingsmasken overført til oss.

Vi informerer deg om våre produkter og tjenester med regelmessige mellomrom (vanligvis annenhver uke) med et nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan generelt kun mottas når (1) du har en gyldig e-postadresse og (2) du har registrert deg for levering av nyhetsbrevet.

Av rettslige grunner blir en bekreftelse sent per e-post til den e-postadressen som er oppgitt for levering av nyhetsbrevet første gang, ved bruk av dobbelt deltagelsesprosedyre. Denne bekreftelsen tjener til å kontrollere om eieren av e-postadressen som rette vedkommende har autorisert mottak av nyhetsbrevet.

Under registreringen for nyhetsbrevet lagrer vi den IP-adressen som ble gitt av internettleverandøren til det computersystemet som du brukte på tidspunktet for registreringen, samt dato og klokkeslett for registreringen. Innsamling av disse data er nødvendig for å kunne oppfatte en mulig misbruk av e-postadressen på et senere tidspunkt. Denne lagringen er utelukkende for vår sikkerhets skyld.

4.2. Lovhjemmel for databehandlingen

Lovhjemmel for behandling av data etter brukerens påmelding til nyhetsbrevet er, når brukerens samtykke foreligger, personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a.

4.3. Databehandlingens formål

Innsamling av brukerens e-post-adresse tjener til levering av nyhetsbrevet.

Innsamling av andre personrelaterte data i forbindelse med påmeldingsprosessen tjener til å forhindre misbruk av tjenestene eller den anvendte e-post-adressen.

4.4. Lagringens varighet

Data blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med å innsamle dem. Brukerens e-post-adresse er dermed lagret så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.

4.5. Mulighet for innsigelser og fjerning

Abonnementet på nyhetsbrevet kan til enhver tid sies opp av den respektive brukeren. For dette formålet finnes det en tilsvarende knapp på nettsiden under Nyhetsbrev.

5.Kontaktskjema og e-postkontakt

5.1. Beskrivelse og omfang av databehandling

På vår nettside finnes det et kontaktskjema som kan brukes til å ta elektronisk kontakt med oss. Når brukeren bruker denne muligheten, blir de data som legges inn overført til oss og lagret. Disse data omfatter:

1. Navn

2. E-post

3. Tema

4. Valgfritt

Følgende data blir også lagret på det tidspunktet meldingen blir sendt:

1. Brukerens IP-adresse

2. Dato og klokkeslett for registreringen

For det formål å behandle disse data, gir du ditt samtykke og det henvises til denne personvernerklæringen som en del av registreringsprosessen.

Du kan også ta kontakt med oss over den e-postadressen som er oppgitt. I dette tilfellet blir de av brukerens personlige data som blir overført med e-posten lagret.

Ingen data blir gitt videre til andre i denne sammenhengen. Dataene blir utelukkende brukt til å behandle konversasjonen.

5.2. Lovhjemmel for databehandlingen

Lovhjemmel for behandling av data er, når samtykke fra brukeren foreligger, personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a.

Lovhjemmel for behandling av de data som blir formidlet i løpet av en forsendelse er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f. Hvis e-post-kontakten er rettet mot slutning av en avtale, er ytterligere lovhjemmel for behandlingen personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav b.

5.3. Databehandlingens formål

Behandlingen av de personrelaterte data fra inntastingsfeltet brukes kun til behandling av henvendelsen. I tilfelle det tas kontakt over e-post, gjelder her også den nødvendige berettigede interessen i databehandlingen.
De andre personrelaterte data som behandles under forsendelsesprosessen tjener til å forhindre misbruk og garantere at våre sikkerhetstekniske systemer er sikre.

5.4. Lagringens varighet

Data blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med å innsamle dem. For personrelaterte data fra inntastingsfeltet i kontaktskjemaet og de data som ble oversendt med e-post, er dette tilfelle når den respektive konversasjonen med brukeren er avsluttet. Konversasjonen er avsluttet når det fremgår av omstendighetene at det respektive saksforholdet er endelig avklart.
De ytterligere personrelaterte data som innsamles under forsendelsesprosessen blir slettet senest etter en frist på syv dager.

5.5. Mulighet for innsigelser og fjerning

Brukeren kan til enhver tid tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personrelaterte data. Når brukeren tar kontakt med oss over e-post, kan han til enhver tid motsi lagring av hans personrelaterte data. I et slikt tilfelle kan konversasjonen ikke fortsettes.
Tilbakekallelse pr. e-post eller post til:

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365, Berlin [Germany]

Email: [email protected]

 

Alle personrelaterte data som ble lagret i løpet av en henvendelse, blir i dette tilfellet slettet.

6. Den involverte personens rettigheter

Følgende liste omfatter alle rettigheter som den involverte personen har i henhold til personvernforordningen. Det er ikke nødvendig å nevne rettigheter som ikke er relevante for egen nettside. For så vidt kan listen forkortes.
Når personrelaterte data blir behandlet av deg, er du involvert person i betydning av personvernforordningen, og du har følgende rettigheter overfor ansvarshavende:

6.1. Rett til opplysninger

Du kan forlange en bekreftelse fra ansvarshavende om at personrelaterte data som angår deg, blir behandlet av oss.
Hvis en slik behandling foreligger, kan du forlange at ansvarshavende underretter om følgende opplysninger:

1. De formål som de personrelaterte data behandles for;
2. De kategorier av personrelaterte data som blir behandlet;
3. Mottakere hhv. kategorier av mottakere som de personrelaterte data som angår deg ble fremlagt eller skal fremlegges for;
4. Planlagt varighet for lagring av de personrelaterte data som angår deg eller, hvis konkrete angivelser om dette ikke er mulig, kriterier for bestemmelse av lagringstiden;
5. Om det består en rett til rettelse eller sletting av de personrelaterte data som angår deg, en rett til innskrenkning av behandlingen ved ansvarshavende eller en rett til å motsette seg behandlingen;
6. Om det består rett til klage til en tilsynsmyndighet;
7. Alle tilgjengelige opplysninger om dataenes opprinnelse, når de personrelaterte data ikke ble innsamlet hos den involverte personen;
8. Om det består en automatisert avgjørelsesprosess inkludert profilering i henhold til personvernforordningens art. 22, 1. og 4. ledd og – i det minste i disse tilfellene – utsagnskraftige opplysninger om involvert logikk og rekkevidden og etterstrebede virkninger av en slik behandling for den involverte personen.

Du har rett til å få vite om de personrelaterte data som angår deg blir overført til et annet land eller en internasjonal organisasjon. I denne sammenheng kan du forlange å bli underrettet om egnede garantier iht. personvernforordningens art. 46 i sammenheng med overføringen.

6.2. Rett til rettelser

Overfor ansvarshavende har du rett til rettelse og/eller komplettering, i den utstrekning de personrelaterte data som angår deg er uriktige eller ufullstendige. Ansvarshavende må umiddelbart foreta rettelsene.

6.3. Rett til innskrenkning av behandlingen

Under følgende forutsetninger kan du forlange en innskrenkning av behandlingen av de personrelaterte data som angår deg:

1.    Når du bestrider riktigheten av de personrelaterte data som angår deg for en tid som gjør det mulig for ansvarshavende å undersøke om de personrelaterte data er riktige;
2.    Behandlingen er urettmessig og du tilbakeviser slettingen av de personrelaterte data, og i stedet forlanger at bruken av de personrelaterte data innskrenkes;
3.    Ansvarshavende ikke lenger trenger de personrelaterte data for en behandling, du imidlertid trenger disse data for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav, eller
4.    Når du har påanket behandlingen i henhold til personvernforordningens art. 21, 1. ledd og det ennå ikke er fastslått om ansvarshavendes berettigede grunner veier tyngre enn dine grunner.

Når behandlingen av de personrelaterte data som angår deg ble innskrenket, må disse data – bortsett fra lagring av dem – kun behandles med ditt samtykke eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav, eller til rettsvern for en annen naturlig eller juridisk person, eller på grunn av en viktig offentlig interesse i Unionen eller i et medlemsland.
Hvis innskrenkningen av behandlingen skjedde etter ovennevnte forutsetninger, blir du underrettet av ansvarshavende før innskrenkningen blir opphevet.

6.4. Rett til sletting

6.4.1. Slettingsplikt

Du kan forlange av ansvarshavende at de personrelaterte data som angår deg omgående blir slettet, og ansvarshavende er forpliktet til å slette disse data omgående, når en av de følgende grunnene gjelder:

1.    De personrelaterte data som angår deg er ikke lenger nødvendige for de formål som de ble innsamlet eller på annen måte behandlet for.
2.    Du tilbakekaller ditt samtykke som behandlingen i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a eller art. 9, 2. ledd, bokstav a støttet seg på, og det mangler en annen lovhjemmel for behandlingen.
3.    Du fremsetter innsigelse mot behandlingen iht. personvernforordningens art 21, 1. ledd, og det foreligger ingen prioriterte berettigede grunner til behandlingen, eller du fremsetter innsigelse mot behandlingen iht. personvernforordningens art. 21, 2. ledd.
4.    De personrelaterte data som angår deg ble urettmessig behandlet.
5.    Sletting av de personrelaterte data som angår deg er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse etter unionsretten eller retten i et medlemsland, som ansvarshavende er undergitt.
6.    De personrelaterte data som angår deg ble innsamlet med hensyn til tilbudte tjenester fra informasjonsforetaket i henhold til personvernforordningens art. 8, 1. ledd.

6.4.2. Opplysninger til andre

Når ansvarshavende har offentliggjort de personrelaterte data som angår deg, og han iht. personvernforordningens art. 17, 1. ledd er forpliktet til å slette dem, skal han med hensyn til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader iverksette passende tiltak, også av teknisk art, for å underrette dem som har ansvaret for behandlingen av personrelaterte data, om at du som involvert person har forlangt sletting av alle lenker til disse personrelaterte data eller av kopier eller replikasjoner av disse personrelaterte data.

6.4.3. Unntak

Retten til sletting består ikke i den utstrekning behandlingen er nødvendig

1.  For utøvelsen av retten til fri meningsytring og informasjon;
2.  For å oppfylle en rettslig forpliktelse, som behandlingen krever etter retten i Unionen eller medlemslandene, som ansvarshavende er undergitt, eller for å ivareta en oppgave som er av offentlig interesse eller skjer i utøvelse av offentlig makt som ble overført til ansvarshavende;
3.  Av grunner av offentlig interesse på området for offentlig helse i henhold til personvernforordningens art. 9, 2. ledd, bokstav h og i, og art. 9, 3. ledd;
4.  For arkivformål, vitenskapelige eller historiske forskningsformål som ligger i offentlig interesse, eller for statistiske formål i henhold til personvernforordningens art. 89, 1. ledd, i den utstrekning den retten som er nevnt under avsnitt (3) sannsynligvis gjør realiseringen av målene med denne behandlingen umulig eller alvorlig påvirket, eller
5.  For å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.

6.5. Rett til underrettelse

Når du har gjort retten til rettelse, sletting eller innskrenkning av behandlingen gjeldende overfor ansvarshavende, er denne forpliktet til å melde fra til alle mottakere som har mottatt de personrelaterte data som angår deg, om denne rettelsen eller slettingen av data eller innskrenkningen av behandlingen, hvis da ikke dette viser seg å være umulig eller er forbundet med en uforholdsmessig stor innsats.
Overfor ansvarshavende har du rett til å bli underrettet om disse mottakerne.

6.6. Rett til dataoverførbarhet

Du har rett til å motta de personrelaterte data som angår deg og som du har stilt til rådighet for ansvarshavende, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Dessuten har du rett til å formidle disse data til en annen ansvarshavende uten hindring fra den ansvarshavende som de personrelaterte data ble stilt til rådighet for, hvis

1.  Behandlingen beror på et samtykke iht. personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a eller art. 9, 2. ledd, bokstav a eller på en avtale iht. personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav b og
2.  Behandlingen utføres ved hjelp av en automatisert prosess.

I utøvelse av denne retten har du dessuten rett til å utvirke at de personrelaterte data som angår deg blir formidlet direkte fra en ansvarshavende til en annen ansvarshavende, i den utstrekning dette er teknisk mulig. Andre personers friheter og rettigheter må ikke påvirkes av dette.

Retten til dataoverførbarhet gjelder ikke for en behandling av personrelaterte data som er nødvendige for å ivareta en oppgave som ligger i offentlig interesse eller skjer under utøvelse av offentlig makt som ble overført til ansvarshavende.

6.7. Rett til innsigelser

Av grunner som fremgår av din spesielle situasjon har du til enhver tid rett til å fremsette innsigelser mot behandlingen av personrelaterte data som angår deg, og som skjer på grunnlag av personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav e eller f; dette gjelder også for en profilering som er støttet på denne bestemmelsen.
Ansvarshavende behandler ikke de personrelaterte data som angår deg mer, hvis han da ikke kan påvise tvingende verneverdige grunner for behandlingen, som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre rettslige krav gjeldende, utøve eller forsvare dem.
Når de personrelaterte data som angår deg blir behandlet for å drive direkte reklame, har du til enhver tid rett til å fremsette innsigelser mot at de personrelaterte data som angår deg blir behandlet med en slik reklame som formål; dette gjelder også for profilering, i den utstrekning dette står i forbindelse med en slik direkte reklame.
Hvis du motsier behandlingen for direkte reklame, blir de personrelaterte data som angår deg ikke lenger behandlet for disse formålene.
I sammenheng med bruk av tjenester fra informasjonsforetaket, kan du – til tross for direktiv 2002/58/EF – utøve din rett til motsigelse i automatisert prosess, der tekniske spesifikasjoner blir brukt.

6.8. Rett til å tilbakekalle datavernrettslig erklæring om samtykke

Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle din datavernrettslige erklæring om samtykke. Tilbakekallelse av samtykke berører ikke rettmessigheten av den behandlingen som har skjedd på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallelsen.

6.9. Automatisert avgjørelse i enkelte tilfeller inklusive profilering

Du har rett til å ikke bli underkastet en avgjørelse som beror på en utelukkende automatisert behandling – inklusive profilering, som overfor deg har rettslig virkning eller påvirker deg sterkt negativt på lignende måte. Dette gjelder ikke når avgjørelsen

1.  Er nødvendig for slutning eller oppfyllelse av en avtale mellom deg og ansvarshavende,
2.  Er tillatt på grunn av rettsforskrifter fra Unionen eller medlemslandene, som ansvarshavende er undergitt, og disse rettsforskriftene inneholder passende tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter samt dine berettigede interesser, eller
3.  Skjer med ditt uttrykkelige samtykke.

Imidlertid må disse avgjørelsene ikke bero på spesielle kategorier av personrelaterte data i henhold til personvernforordningens art. 9, 1. ledd, hvis ikke personvernforordningens art. 9, 2. ledd, bokstav a eller g gjelder, og passende tiltak er truffet for å beskytte rettighetene og frihetene samt dine berettigede interesser.

Med hensyn til de tilfellene som er nevnt i 1. og 3, iverksetter ansvarshavende passende tiltak, for å ivareta dine rettigheter og friheter samt dine berettigede interesser, som minst omfatter retten til å utvirke at en person fra ansvarshavendes side griper inn, til å redegjøre for eget standpunkt og til å påanke avgjørelsen.

6.10. Rett til å anke til en tilsynsmyndighet

Uten hensyn til et annet forvaltningsrettslig eller rettslig rettsmiddel, har du rett til å anke til en tilsynsmyndighet, særlig i det medlemslandet der ditt oppholdssted, din arbeidsplass eller stedet for den formodete overtredelsen befinner seg, hvis du er av den mening at behandlingen av de personrelaterte data som angår deg bryter personvernforordningen.

Den tilsynsmyndigheten der anken innleveres, underretter den ankende part om ankens tilstand og resultat, inklusive muligheten for et rettsmiddel i henhold til personvernforordningens art. 78.

Kontakt oss