RIDEX-garantien

RIDEX garanterer at alle delene i produktutvalget er produsert av materialer av høy kvalitet i samsvar med de tekniske kravene og standardene for originalutstyret.

 

Når en forbruker kjøper et RIDEX-produkt, gir RIDEX forbrukeren en begrenset garanti på 2 år fra datoen for monteringen. I denne perioden vil RIDEX undersøke, reparere og / eller bytte ut de kjøpe reservedelene med nye.

 

Forbrukeren må undersøke RIDEX-produktet nøye ved kjøpet eller mottakelsen.Hvis det finnes defekter eller feil på produktet, må forbrukeren sende et garantikrav til forhandleren av RIDEX-produktet hvor produktet ble kjøpt.

 

FORBRUKEREN MÅ OPPGI FØLGENDE NÅR DE SENDER ET KRAV:

1. Det komplette RIDEX-produktet med originalemballasjen.

2. Bevis på kjøpet/kvittering.

3. En detaljert beskrivelse av feilen / defekten, med datoen for monteringen og et dokument som viser kilometerstanden til bilen på tidspunktet da feilen ble oppdaget.

 

GARANTIEN GJELDER IKKE ELLER KAN GJØRES UGYLDIG I TILFELLER DER:

1. RIDEX-produktet blir skadet på grunn av feilmontering av forbrukeren eller en tredjepart.

2. RIDEX-produktet modifiseres eller endres av forbrukeren eller en tredjepart.

3. Forbrukeren kjøpte og monterte en RIDEX-reservedel som ikke var kompatibel med vedkommendes kjøretøy.

4. RIDEX-produktet brukes på feil måte eller til andre formål enn de tiltenkte.

5. RIDEX-produktet brukes på en måte som ikke samsvarer med kravene og anbefalingene som produsenten av reservedelen eller bilen oppgir.

 

Kontakt oss